Sarah Roest

Sarah Roest (1987) studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Voor haar afstudeeronderzoek liep zij stage bij TNO Arbeid, waar zij onderzoek heeft gedaan naar (de behandeling van) verzuim wegens depressie en re-integratie van werknemers. Na haar studie is zij als werkcoach bij het UWV Werkbedrijf aan het werk gegaan. In het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft zij zich grotendeels bezig gehouden met het coachen en begeleiden van jong volwassenen naar ander werk, maar heeft ook meegewerkt aan verschillende projecten en initiatieven ten behoeve van het begeleiden van werkzoekenden naar werk.

Sinds oktober 2010 is zij werkzaam als arbeidsmarktanalist bij Intelligence Group. In haar werk als arbeidsmarktonderzoeker verricht zij onderzoek en geeft ze advies op het gebied van recruitment en arbeidscommunicatie voor werkgevers in Nederland. Binnen Intelligence Group heeft zij verscheidende projecten uitgevoerd, van doelgroepgericht werven tot het werkgeversimago. Op dit laatste onderwerp is Sarah zich steeds meer aan het toeleggen.